plun

 

Hướng dẫn cài đặt "Flash player" mới nhất

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FLASH PLAYER MỚI NHẤT

Trước tiên chúng ta cần download flash player version mới nhất tại website của Adobe

 

1. tải flash player tại link http://get.adobe.com/flashplayer/

 

 

2. lưu vào máy và install

click Save File

 

Mở file

 

 

 

 

chú ý đóng tất cả cửa sổ trình duyệt đang mở, sau khi cài xong có thể mở trình duyệt trở lại và bắt đầu chơi game

 

Lên đầu trang